مرداد 10, 1399
تنفس و مدیتیشن لوگو300

تنفس و مدیتیشن

نتایج تحقیقات یک تیم پژوهشی در دانشگاه «ییل» آمریکا نشان می‌دهد که تنفس صحیح، نقش مهمی در بهبود شرایط روحی دانشجویان دارد.
مرداد 11, 1399

تمرین تعادل چاکرا ریشه

مرداد 20, 1399
جلسه اول اینک اینجا

اولین جلسه مراقبه اینک اینجا

اولین جلسه از سری مراقبه های اینک اینجا
مرداد 28, 1399
اینک این جا 2

دومین جلسه مراقبه اینک اینجا

دومین جلسه از سری مراقبه های اینک اینجا
مرداد 30, 1399
انیمیشن مگس

انیمیشن مگس / The Fly

به هرچه مقاومت كنی، تثبيتش كرده ای و هر آنچه را رها كنی ناپديد میشود ...