مرداد 10, 1399
تنفس و مدیتیشن لوگو300

تنفس و مدیتیشن

نتایج تحقیقات یک تیم پژوهشی در دانشگاه «ییل» آمریکا نشان می‌دهد که تنفس صحیح، نقش مهمی در بهبود شرایط روحی دانشجویان دارد.
مرداد 20, 1399
جلسه اول اینک اینجا

اولین جلسه مراقبه اینک اینجا

اولین جلسه از سری مراقبه های اینک اینجا
مرداد 28, 1399
اینک این جا 2

دومین جلسه مراقبه اینک اینجا

دومین جلسه از سری مراقبه های اینک اینجا