تمرین تعادل چاکرا ریشه
مرداد 11, 1399
جلسه اول اینک اینجا
اولین جلسه مراقبه اینک اینجا
مرداد 20, 1399

به نام خدا

روابط و شیطانهای کوچک

همه جهان هستی یک رابطه است. تمام زندگی در رابطه خلاصه میشود، ما با همه چیز رابطه داریم و نیازمند هنر ارتباط هستیم ،شما در اکنون که مشغول خواندن این مطلب هستید با من و حس من در قالب کلمات ارتباط بر قرار میکنید اگر توجه کنید در سراسرزندگی و درهرلحظه ما نیازمند برقراری ارتباط با چیزی یا کسی هستیم اشیا ،غذا، محیط، ماشین، مردم و بسیاری موارد دیگرکه همگی بازتاب رابطه ایی  هستند که با خودتان دارید یعنی نحوه بودنت با خودت.

درواقع تحت تاثیر روابطی هستید که در کودکی با بزرگترها داشته اید و آنچه امروز از خودتان در ذهن دارید بر گرفته از معنی و مفهومی است که در زمان کودکی در خانواده تجربه و دریافت کرده اید و اکنون همان شیوه را با خودتان دارید.

می خواهم ازشما بخواهم یه لحظه چشمهایتان را ببندید و نگاه کنید به زمانی که  که خودتان را سرزنش میکنید، با خودت چه رفتاری داری ؟

آیا واژه ها همان کلماتی نیستند که پدرو مادرتان موقع سرزنش  به کار میبردند؟

ما در واقع قربانی پدرو مادرهایی هستیم که خودشان قربانی پدرها و مادرهایشان بوده اند و آنها قطعا چیز بیشتری از این که به شما دادند بلد نبودند.

وقتی از روشی رفتاری اطلاعی ندارید چگونه می توان انتظار داشت که آن رفتار انجام شود؟

اگر بتوانیم این موضوع را درک کنیم متوجه میشویم که همه ما قربانیان ، قربانیان هستیم و اینجا است که نقطه عطفی در زندگی فرد رخ میدهد.

 سوندراری در ارتباط  با رابطه، تحقیق و بررسی زیادی انجام داده است. می گوید: هر رابطه مهمی بازتاب رابطه ای با یکی از والدین خود استو معتقد است که تا زمانی که رابطه نخست رو روشن و باورغلط را از آن پاک نکنیم آزادی نخواهیم داشت که رابطه جدید را بدون زخم و درد، دقیقا مطابق خواسته واقعی خود بیافرینیم.

روابط ما بازتاب خود ماست .آنچه به سوی خود جذب میکنیم همواره نمایانگر ویژگی های ما یا باورهایی که درباره روابط داریم است . این موضوع دقیقا در مورد رییس ،همکار،کارمند ، دوست، همسر و فرزند صدق میکند.

آنچه را که در این افراد دوست ندارید . کارهایی است که خودتان انجام میدهید یا انجام دادید یا دلتان میخواهد انجام بدهید اما درمحدودیت هستید و فکر میکنید قادر به انجامش نیستید اگر صفات یا شیوه رفتارآنها به طریقی مکمل زندگی شما نمی بود نمی توانستید آنها را به سمت خودتان جذب کنید یا به سمت خود فرا بخوانید.

تمرین

اصلاح

چشمها را بسته و در سکوت چند دم و باز دم عمیق انجام دهید. به یکی از این اشخاص که با او راحت نیستید و از بودنش آزرده اید فکر کنید، به سه تا از ویژگی هایش که مورد پسند شما نیست و دوست دارید عوض شود فکر کنید:

به اعماق درونت نگاه کن

از خودت صادقانه سوال کن

در کدام موارد من به او شباهت دارم و چه وقت همان کار را انجام میدهم؟

نفس عمیق بکشید و برای انجام این کار به خودتان فرصت بدهید،

وقتی به آن واقف شدید از خودت سوال کن:

آیا میخواهید عوض بشوید ؟ اجازه بدهید تا ذهن جواب ما رو بدهد.

در صورتی که پاسخ بله است از یکی از تکنیکهای پاکسازی و بخشایش استفاده میکنیم.

اینجا از تکنیک هواوپونوپونو استفاده میکنیم:

متاسفم

من را ببخش

دوستت دارم

سپاسگذارم

و هرگاه الگوها، عادتها و باورها را از فکر و رفتار خودتان پاکسازی کردید و به آن آگاه بودید آدمها یا از زندگی شما حذف میشوند یا رفتارشان با شما تغییر خواهد کرد.

اگر رئیسی دارید که همیشه ایراد میگیرد و جلب رضایت او محال وسخت است به درون خودتان نگاه کنید ،یا در یکی از سطوح اینگونه رفتار میکنید یا در ذهنتان این حک شده است که رئیسها همیشه ایراد میگیرند.

اگر کارمندی دارید که مطیع نیست و دستورهای شما را اجرا نمیکند ببینید که خودتان کجا دقیقا همین کار را میکنید و مشکل خودتان را حل کنید. اخراج کارمند مشکلی را حل نمیکند.

اگرهمکاری دارید که همکاری نمیکند و کار گروهی را نمی پذیرد ببینید که چگونه این شرایط را به سمت خودتان جذب کرده اید.

اگر دوستی دارید که نمی توانید به او تکیه کنید و شما را تحقیر یا با شما صادق نیست به درون خود بنگرید که در کدام موارد زندگی نمیتواند به شما اعتماد کند و تحقیرش میکنید.

اگر همسری دارید که سرد است یا غر میزند واز شما حمایت نمیکند به باورهای کودکی خودتان نگاه کنید ،رابطه پدر و مادرتان را بخاطر بیاورید، آیا والدینی داشته اید که غر میزدند؟ حمایتگر نبودند ؟ آیا شما این گونه هستید؟

به شما میگویم ملامت کردن بی فایده است سرزنش فقط از اقتدارتان کم میکند. باید اقتدارتان را حفظ کنید و هر وقت میروید دنبال سرزنش کردن یک پله پایین میروید طوری که اصلا متوجه نمی شوید و برای هر چیزی و هر کاری حس ناتوانی خواهید داشت و جایگاهی نخواهید داشت.

درمانده و قربانی نمی تواند راه خروج را پیدا کند.

محبت زمانی از راه میرسد که کمتر از هر زمان دیگر انتظارش را داریم و در جستجوی آن نیستیم.

شکار عشق هرگز یار درست را به ارمغان نمی آورد تنها عطش  و بدبختی را بیشتر میکند.

هرگز اصرار به عشق بیدرنگ نداشته باشید شاید هنوز آماده نیستید یا هنوز آنقدرها پرورش نیافته اید که عشقی را که میخواهید جذب کنید.

صرفا از بی کسی هر کسی را نپذیر.

معیارهای خودتان را مشخص کنید و از ویژگیهایی که میخواهید، لیست بگیرید و آنها را در خودتان پرورش دهید.

میتوانید امتحان کنید که چه چیزی عشق را از شما دور میکند .آیا مشکل انتقاد کردن است؟ آیا احساس بی ارزش بودن است؟ یا داشتن معیارها و انتظارات نا معقول ؟

وقتی عشق از راه میرسد برایش آماده باشید زمینه را فراهم کنید و عشق را پرورش دهید، لبریزازمهرومحبت باشید ،آغوش گشوده پذیرای عشق باشید.

درلایتناهی حیات آنجا که ساکنم همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است من با هر کس که میشناسم در هماهنگی و توازون زندگی میکنم.

من اینجا باورها را شیطانهای کوچک اسم گذاشتم.

برکت باشید.