• محقق ومدرس طب. سنتی ومکمل
  • دانش اموخته طب سوزنی
  • عضو انجمن علمی گیاهان. دارویی
  • عضو انجمن جهانی اتحادیه طب سوزنی
  • ۲۲سال سابقه در زمینه مداوا ودرمان بیماریهاو مشکلات جسمی. وروحی