در صورت نیاز به اصلاح تغذیه و بهبود شرایط مزاجی لطفا هزینه به مبلغ ......... به شماره کارت ........... بانک ...... را پرداخت نمایید . بعد از پرداخت با ارسال عکس از واریز هزینه به شماره همراه ........ در تلگرام و یا واتس اپ و اعلام واریز هزینه مستندات و راهنمایی ها برای شما ارسال خواهد شد .

با سپاس