مرداد 9, 1399

شفافیت در روابط

من از خودم به دنیای بیرون پل میزنم و ارتباط برقرار میکنم و هر چقدر تونسته باشم در هماهنگی با خودم باشم این پل هموارتر خواهد بود در غیر اینصورت پل ناهمواری خواهد بود که دیگران ورود پیدا میکنند و به ما خواهند گفت کجای پلی که زدی اشکال داره در واقع اونا رو ما صدا میزنیم که ایراد کارمون رو بگیرن
مرداد 9, 1399

ویدئو پادکست شفافیت در رابطه

مرداد 11, 1399

تمرین تعادل چاکرا ریشه

مرداد 16, 1399

روابط و شیطانهای کوچک

همه جهان هستی یک رابطه است. تمام زندگی در رابطه خلاصه میشود، ما با همه چیز رابطه داریم و نیازمند هنر ارتباط هستیم
مرداد 20, 1399

اولین جلسه مراقبه اینک اینجا

اولین جلسه از سری مراقبه های اینک اینجا
مرداد 28, 1399

دومین جلسه مراقبه اینک اینجا

دومین جلسه از سری مراقبه های اینک اینجا