تیر 26, 1399

منطقه امن

مرداد 8, 1399

دوره طلایی اکسیر

به نام خالق خلاق    هیچ اتفاق و رویدادی در عالم تصادفی نیست و هیچ خلقت و آفرینشی به یکباره صورت نگرفته است؛ آفرینش مراحلی دارد […]
مرداد 9, 1399

شفافیت در روابط

من از خودم به دنیای بیرون پل میزنم و ارتباط برقرار میکنم و هر چقدر تونسته باشم در هماهنگی با خودم باشم این پل هموارتر خواهد بود در غیر اینصورت پل ناهمواری خواهد بود که دیگران ورود پیدا میکنند و به ما خواهند گفت کجای پلی که زدی اشکال داره در واقع اونا رو ما صدا میزنیم که ایراد کارمون رو بگیرن
مرداد 10, 1399

تنفس و مدیتیشن

نتایج تحقیقات یک تیم پژوهشی در دانشگاه «ییل» آمریکا نشان می‌دهد که تنفس صحیح، نقش مهمی در بهبود شرایط روحی دانشجویان دارد.
مرداد 16, 1399

روابط و شیطانهای کوچک

همه جهان هستی یک رابطه است. تمام زندگی در رابطه خلاصه میشود، ما با همه چیز رابطه داریم و نیازمند هنر ارتباط هستیم
مرداد 20, 1399

اولین جلسه مراقبه اینک اینجا

اولین جلسه از سری مراقبه های اینک اینجا